Aktuality Richarda Blatného

Zpět na přehled aktualit

22.1.2012

Klub Ledních Medvědů oslavuje 10. výročí pořádání 1. ročníku Lednové Vltavy

Klub Ledních Medvědů sdružuje špičkové otužilce a dálkoplavce, ale zároveň je jedním z nejaktivnějších klubů otužilců v celé republice. Již ve 4. měsíci od svého založení 1.10. 2001 pořádal organizačně náročné závody otužilců v rámci seriálu závodů otužilců celé republiky Českého poháru v otužování na Slovanském ostrově na Žofíně proti Národnímu divadlu. Tyto závody proběhly před deseti lety - 22.1. 2002 - KLM stál opět osvětově u zavedení plavecké tratě v tomto místě v délce alespoň 750 m a zároveň přenesl do dalších let pořádání tohoto závodu do Braníka na rovném a pro diváky přehledném úseku řeky v délce 1 km.
Tuto závodní štafetu předal klubu 1. PKO, který v této tradici dodnes pokračuje, zatímco KLM přináší další novinky v otužilecké praxi. Ne každou je však možno beze zbytku kopírovat - např. plaveckou trať v zimních podmínkách delší než 1 km si mohou dovolit jen mimořádně dobří otužilci, jejichž počet s prodlužující se plaveckou tratí exponenciálně klesá. Je škoda, že divácká atraktivita takovýchto extrémních výkonů z hlediska médií klesá s počtem otužilců. Tak paradoxně dochází k situaci, že nejatraktivnější pro média je situace, kdy do vody vstoupí najednou několik desítek plavců, kteří po krátké době opustí vodu a spěchají do vyhřátých prostor. To připomíná filosofii popularizace masovosti, ne individuálnosti a jedinečnosti.
Každý zájemce si může vodu vyzkoušet na vlastní kůži za dohledu zkušených otužilců.

Zpět na domovskou stránku