Aktuality Richarda Blatného

Zpět na přehled aktualit

26.12.2012

Trénink na 1500 m

Dnes se v Praze pořádalo setkání a vystoupení otužilců u Národního divadla, ale nejdelší trať zde byla pouhých 750 m. Klub Ledních Medvědů sdružuje plavce a otužilce, kteří jsou schopni podávat i větší výkony, než jsou ostatní kluby schopny tolerovat. Řídí se pravidly starými asi 50 let, kdy se formovalo "lidové otužilectví". Tehdy byla délka pobytu ve chladné vodě předepsána na 20 minut, později na 22 minut a nejdelší možná trať byla stanovena na 1000 m. Je to dáno bezpečností široké obce otužilců a klidu pořadatelů - při vystoupení několika desítek až stovek plavců je to zcela na místě. Existují však borci, kteří tyto limity překračují běžně i 3x a bohužel s typicky českou vlastností - co přečuhuje, je nutno zničit - nejsou žádným klubem tolerováni, ba co hůře, byli by exemplárně vyloučeni.
I proto vznikl právě KLM (Klub Ledních Medvědů), v němž mají zázemí právě i takoví borci. Zcela svobodně mohou plavecky a otužilecky růst bez administrativních omezení, lidské zášti a závisti. Jsou natolik inteligentní a mají tak silnou vůli a sebekontrolu a kázeň, že znají své limity, nehazardují, nemachrují, nemají potřebu se předvádět, ale osaměle, v ústraní, v klidu, bez závodění, mají čas vychutnat krásu přírody, svého výkonu a svého sportu.
Proto tento den většina členů KLM volila raději trénink na konci uličky Lodnická až na 1500 m bez účasti akce u Národního divadla.

Zpět na domovskou stránku