Team pro otužilecké a dálkoplavecké akce

Kontakt: Blatny@seznam.cz, 732666766

Nejužší realizační team

Zpět na domovskou stránku

Ing. et Ing. Mgr. et Mgr.
Richard BLATNÝ, MBA, FINS., IOM.
světový rekordman v oblasti otužilecké výdrže a dálkoplavectví

Renata CHARVÁTOVÁ
manažerka a trenérka plavce, účastnice maratonu Slapy-Mělník 2005
MUDr. Vladimír KRAUS
sportovní lékař, účastník maratonu Slapy-Mělník 2005
MUDr. Helena BLATNÁ
praktický lékař, účastnice všech expedic a výkonů plavce 1997-2001
Ing. et Ing. Milan BLATNÝ
otec plavce, konzultant všech expedic a výkonů plavce od roku 1996
Doc. Ing. Ladislav SIEGER, CSc.
ČVUT FEL, katedra fyziky, vědec v oboru extrémních vlivů na organismus, nové metody první pomoci, spolupráce s KLM od roku 2005

Zpět na domovskou stránku