Mediace

Kontakt: Blatny@seznam.cz, 732666766

Ing. et Ing. Mgr. et Mgr. Richard Blatný, MBA, FINS. IOM.

Mediace a komediace ve věcech majetkových, obchodních, pracovních a rodinných.

Osvědčení Asociace mediátorů České republiky z výcviku akreditovaného MPSV pod č. 2013/1422 SP podle zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. a dle MŠMT pod č. 38863/2011-25-790 podle zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.

Zpět na domovskou stránku