JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný,
FINS, MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

www.RichardBlatny.com

Po gymnáziu s rozšířenou výukou elektrotechniky a výroby (1983) absolvoval ČVUT FEL (Ing., 1989), Karlovu univerzitu, obor historie a filozofie (Mgr., 1994), v roce 1996 obdržel prestižní certifikát FINS. za své výsledky v oboru napoleonské historie (1985-1996) od Mezinárodní napoleonské společnosti se sídlem v Montreale. Poté absolvoval VŠE (Ing., 2005), Institut na oceňování majetku (IOM) – nemovitosti (2007) při VŠE, složil druhou maturitu na stavební průmyslovce v oboru pozemní stavitelství (2011), získal certifikát mediátora od Asociace mediátorů ČR (2015), poté absolvoval práva (Mgr., 2017), v letech 2018-19 získal teoretický základ z oboru oceňování podniků na Katedře oceňování podniků při VŠE v Praze, v roce 2019 získal certifikát MBA a začal externě přednášet na vysoké škole.

V roce 2020 získal certifikát LL.M., na Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno získal certifikát k oceňování věcí movitých (2020), na Právnické fakultě UK v Praze obhájil disertační práci (Ph.D., 2021), složil zde i zkoušku rigorózní (JUDr., 2022). V letech 2022-23 napsal skripta (675 stran) k oceňování nemovitostí s vlastní novou metodou výpočtu ceny obvyklé, resp. tržní hodnoty, ke kterým napsal recenzi vážený pan děkan Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA. Poté obhájil disertaci na problematiku stanovení ceny obvyklé, resp. tržní hodnoty nemovitých věcí (MSc, 2023). Je autorem zatím 6 knížek (1995-2023) a cca 350 článků (1991-2023). Hraje šachy (I. výkonnostní třída v roce 1990, ELO 2087, dnes objektivně patrně více), sbírá známky, rád cestuje přírodou a odpočívá s rodinou. Je otcem tří dětí. V roce 2021 oslavil 50 let nepřetržité školní docházky.

V roce 1998 přeplaval kanál La Manche jako 1. suchozemec a 7. plavec historie stylem prsa (62,1 km/23:38 hod, www.stream.cz/slavni-neznami/richard-blatny), v letech 2000-2009 absolvoval plavecké non-stop maratóny ve Vltavě na 40-92 km v časech 15:12 – 29:03 hod, v roce 2001 založil Klub Ledních Medvědů (KLM), který dodnes vede jako předseda. Dne 21. 1. 2000 uplaval 1900 m za 57 minut ve Vltavě o teplotě 1,5 °C při teplotě vzduchu minus 2 °C, je držitelem možná světového otužileckého rekordu z 21.1.2006, kdy po předchozí cca 10 hodinové námaze při organizování závodů otužilců v 5. ročníku „Lednová Vltava“ vydržel ve Vltavě o teplotě vody a vzduchu 3 °C 65,5 minuty. Dne 18. 12. 2011 doběhl s klubovým kolegou Karlem Paulem z Prahy-Braníka na Zbraslav, při teplotě vzduchu -8 °C a teplotě vody 5,5 °C doplavali zpět, vzdálenost 5,6 km uplavali za 2:30 hod. O dálkovém plavání a otužování absolvoval více než 300 besed po celé republice.

Zpět na domovskou stránku